רכב פרטי

לימוד נהיגה על רכב פרטי

לימוד נהיגה על רכב פרטי מאפשר גישה אישית ומתמקדת בצרכים ספציפיים של התלמיד. חשוב לשאול את המורה על ניסיון בהוראה עם סוג רכב זה, להבין את הבדלי הנהיגה בין רכב פרטי לרכב הדרכה מסורתי, ולוודא שהרכב תקין ומאובזר במערכות בטיחות.